Jaskyne - Važecká jaskyňa

Važecká jaskyňa je jedna z najznámejších jaskýň na severnom Slovensku. Hoci dĺžkou patrí medzi kratšie sprístupnené jaskyne, známa je výskytom bohatej kvapľovej výzdoby, pozoruhodnými nálezmi kostí jaskynných medveďov, ako aj vzácnou jaskynnou faunou.

        Vytvorená je bývalými ponornými vodami bočného ramena Bieleho Váhu v druhohorách. Dosahuje dĺžku 530 m, prevýšenie 5 m a 88 schodov. Na viacerých miestach pôvodné riečne modelované chodby sú pozmenené rútením najmä pozdĺž medzivrstevných plôch vápencov.
Podzemné priestory dekorujú najmä stalaktity, stalagmity a sintrové jazierka. Značná časť jaskyne je vyplnená jemnými sedimentmi naplavenými bývalými, najmä povodňovými vodami Bieleho Váhu, údajne aj vodami z ponorného toku z poloslepej doliny v Priepadlách.
Teplota vzduchu je 6,5 až 7,1 °C, relatívna vlhkosť 94 až 96 %. Vstupné časti jaskyne sú počas roka ovplyvňované klimatickými zmenami na povrchu, ktoré sa v zime prejavujú mrazovým zvetrávaním vápencov.
Významné paleontologické nálezisko kostí jaskynného medveďa. Z jaskynných bezstavovcov je pozoruhodný až unikátny nález šťúrovky Eukoenenia spelaea – najsevernejší výskyt zástupcu tohto radu pavúkovcov, čím Važecká jaskyňa patrí medzi biospeleologické lokality európskeho významu. Ojedinele sa v jaskyni zistil výskyt niekoľkých druhov netopierov.
        Jaskyňu provizórne sprístupnili v roku 1934. Po rekonštrukcii v roku 1954 je sprístupnených 235 m.

Dĺžka prehliadkovej trasy : 325 m
Doba prehliadky : 25-40 min.

Tel : +421/ (0)44/ 529 41 71

Otváracie hodiny :

                          Otváracie hodiny             Pravidelné vstupy

Hlavná sezóna (jún – august) :

                           9:00 - 16:00                   9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
                                                               13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Mimosez. obdobie (feb.-máj, sept.-nov.) :

                          9:30 - 14:00                    9:30, 11:00, 12:30, 14:00

Zatvorené :       december - január, všetky pondelky

Minimálny počet osôb na prehliadku je 4.
Vstupy sa môžu z prevádzkových dôvodov uskutočniť na základe rozhodnutia správcu jaskyne aj medzi hodinami pravidelných vstupov.
Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne aj v inom čase a po zaplatení poplatku.

Cenník :                                     

Dospelí                             5,00 €                            

Študenti a dôchodcovia   4,00 €               

Deti 6-15 rokov, ZTP       2,50 €               

Poplatky :

Foto/Video                       7,00 €

Mimoriadny vstup          30,00 €

Študenti sa preukazujú platným dokladom o štúdiu.