Jaskyne - Demänovská jaskyňa Slobody

Dlhé roky očaruje návštevníkov bohatou sintrovou výplňou rozličných farieb, tajuplným podzemným tokom Demänovky i čarokrásnymi jazierkami. Je najviac navštevovanou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku.

        Predstavuje morfologicky najpestrejšiu časť Demänovského jaskynného systému. Vytvorená je pozdĺž tektonických porúch ponorným tokom Demänovky a jej bočnými visutými ponornými prítokmi. Dĺžka jaskyne je 8497 m s výškovým rozdielom 120 m.
Dolné, riečne modelované chodby predstavujú štyri horizontálne vývojové úrovne (Mramorové riečisko, Hlinená chodba, Suchá chodba, Prízemie, Králova galéria). Miestami sú rozšírené rútením (Veľký a Chrličový dóm, Ružová sieň, Pekelný dóm). Na jaskynné úrovne vo visutej polohe ústia strmo klesajúce chodby, najmä od terajšieho vchodu a východu z jaskyne. Okrem menších oválnych chodieb (Chodba utrpenia, Panenská chodba, Medvedia chodba, Klenotnica) zahrňujú i väčšie priestory (Guľový dóm, Priepasť parašutistov, Jánošíkov a Hviezdoslavov dóm, Hlboký dóm). Puklinový charakter bez výraznejších znakov riečnej modelácie majú Zázračné siene, Čarovná chodba a Kamenný vinohrad. Z bohatej sintrovej výplne sú unikátne sintrové lekná a iné jazerné formy (špongiovité, koralovité, hroznovité) i excentrické stalaktity. Upútajú mohutné sintrové vodopády a stalagnáty, sférolitické stalaktity a mnohé ďalšie formy. Vo Veľkom dóme je mocný nátek bieleho mäkkého sintra.
Jaskyňou preteká podzemný tok Demänovky, ktorá pramení pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier na nekrasovom území a do podzemia sa ponára na Lúčkach. Na povrch sa dostáva jaskyňou Vyvieranie severne od Demänovskej jaskyne slobody. Veľké jazero má dĺžku 52 m, šírku 5 až 12 m a hĺbku vyše 7 m. Teplota vzduchu je 6,1 až 7,0 °C, relatívna vlhkosť 94 až 99 %.
V Medvedej chodbe sa našli kosti jaskynného medveďa. Nález šťúrovky Eukoenenia spelaea predstavuje jeden z najsevernejších výskytov zástupcu tohto radu pavúkovcov, čím sa Demänovské jaskyne radia medzi biospeleologické lokality európskeho významu. Z drobných bezstavovcov sú ďalej významné najmä mnohonôžka Allorhiscosoma sphinx (endemit jaskýň stredného Slovenska), rôznonožky Synurella intermedia a Niphargus tatrensis.
        Dĺžka prevádzkovaného sprístupneného úseku je 1800 m. Prevýšenie medzi vchodom a prízemím je -66 m, medzi prízemím a východom z jaskyne +85 m.

Dĺžka prehliadkovej trasy : Tradičný okruh  (Trasa A) - 1145 m, Dlhý okruh  (Trasa B) - 2150 m
Doba prehliadky : Trasa A - 60 min. Trasa B - 100 min.

Tel : +421/ (0)44/ 559 16 73

Otváracie hodiny :

                          Otváracie hodiny             Pravidelné vstupy

Hlavná sezóna (jún – august) :

Trasa A             9:00 - 16:00                   9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
                                                              13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Trasa B            10:00 - 13:00                10:00, 13:00

Mimosez. obdobie (január-máj, september-15. november, 27.-31. december) :

Trasa A             9:30 - 14:00                    9:30, 11:00, 12:30, 14:00

Trasa B           10:00 - 13:00                  10:00, 13:00

Zatvorené :       16. november - 26. december, 1. január, všetky pondelky

Minimálny počet osôb na prehliadku je 4.
Vstupy sa môžu z prevádzkových dôvodov uskutočniť na základe rozhodnutia správcu jaskyne aj medzi hodinami pravidelných vstupov.
Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne aj v inom čase a po zaplatení poplatku.

Cenník :                         Trasa A             Trasa B

Dospelí                           8,00 €                15,00 €             

Študenti a dôchodcovia  7,00 €                13,00 €

Deti 6-15 rokov, ZTP      4,00 €                  7,50 €

Poplatky :

Foto/Video                     10,00 €

Mimoriadny vstup          50,00 €

Študenti sa preukazujú platným dokladom o štúdiu.