Investovanie

        Nehnuteľnosť bola je a vždy bude najlepšou investíciou, navyše ak Vám prináša ešte aj mesačnú rentu.
Stredisko Liptovia Resort Vám ponúka aj takúto možnosť a príležitosť takejto formy investície.
Kúpa nehnuteľností sa v súčasnosti na Slovensku stáva novým trendom v investovaní. Investícia do nehnuteľného majetku je považovaná za jednu z najbezpečnejších a najvýnosnejších. Ak je nehnuteľnosť navyše v atraktívnej lokalite ako je Nízkotatranský národný park, výnosy ďalej narastajú a zabezpečujú dlhodobú spokojnosť svojho majiteľa. Istotou pre návratnosť je i čoraz vyšší záujem širokej klientely zo Slovenska i zo zahraničia o podtatranský región a jeho rôznorodé možnosti využitia.
Ekonomická prevádzka a efektívne prenajímanie apartmánov ešte zvyšujú predpoklad zhodnocovania vkladu. S renomovanou správcovskou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje komplexné služby v oblasti správy, technickej údržby a samozrejme i celoročného vyťažovania, je nárast výnosov zo spravovanej nehnuteľnosti bezstarostný a nelimitovaný.

Výhody tejto formy investície :